ਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਤੋ ਨਹੀ ਮਿਟਾ ਸਕਦੀ……….ਮੈ ਮਨਹੂਸ

ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਗੋਰੀ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ,,ਮੈਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਬਾਹਾਂ ਚ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ::ਯੂ ਅਰ ਮਾਈ ਲੱਕੀ ਚਾਰਮ,।।।ਮੈ…

Continue Reading →