Uncategorized

ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਦੂਜੀ ਜਾਤ ‘ਚ ਵਿਆਹ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ..

ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮਹਿਮਾਨ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਆਹ ਉਪਰ। ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਵਿਆਹ ਸਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਸਭ ਦਾ ਇਕੋ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ।ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਸੰਦ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ (ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਘਰ ਤੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ) ਕੀਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 20 ਫੀਸਦੀ ਲੜਕੇ- ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਫਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਜਲਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਮਾਇਆ, ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ, ਘਰੋਂ ਮਾਇਆ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਝਗੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਤਾਅਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾ ਘਰ ਆਉਣ ਜੋਗੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਜੋਗੀ। (ਛੱਡੀ ਲੜਕੀ ਗਿੱਲਾ ਜੁਆਰ ਦਾ ਆਟਾ, ਅੰਦਰ ਚੂਹੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਾਂ ਖਾਦੇ ਨੇ) ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ। ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਲੰਬੀ ਜਿੰਦਗੀ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ? ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਾਉਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅਉਂਦਾ। ਜੇ ਲੜਕਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਜੁਆਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਹੇੜ੍ਹੀ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਨਜਿੱਠ। ਜੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਕੜ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਲਾਕ-ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਦਾ। ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਘਾਟ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਪਰਲੇ ਮਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਲੜਕਾ ਆਪਣੀ ਘਰਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਪੈਂਟ ਹੇਠੋਂ 6 ਇੰਚ ਕੱਟ ਕੇ ਛੋਟੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਘਰਦੀ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੇਹਲੀ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ।ਮਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਂਟ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਘਰਦੀ ਉਠਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਤੀ ਵਾ, ਉਹ ਛੇ ਇੰਚ ਪੈਂਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਮਾਂ ਉਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਛੇ ਇੰਚ ਪੈਂਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੜਕੇ ਜਿਹੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀਰਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੇ ਇੰਚ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਪਤੀ ਦੇਵ ਦੀ ਪੈਂਟ ਕੈਪਰੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਜੇ ਬੁਹਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਜਜਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ।

Read More...

Uncategorized

ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜੋ .. ਭੰਗੜ੍ਹੇ ਤੇ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਨੀ ਮਿਲਣਾ …

ਕੀਰਤਨ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਯਸ਼ ਗਾਉਣਾ । ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਵਲ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਰਹੀ ਹੈ । ‘ ਭਗਵਦ-ਗੀਤਾ’ , ਭਗਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਥਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ‘ ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ’ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਧਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੌਣ ਕੌਣ Share ਕਰਦਾ🙏 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ share ਕਰੋ

Posted by Simran Gill on Tuesday, July 17, 2018

ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ , ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਵਿਚ ਯੱਗ ਕਰਨ ਨਾਲ , ਦੁਆਪਰ ਯੁਗ ਵਿਚ ਸੇਵਾ-ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਉਹ ਕਲਿਯੁਗ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ? ਇਸ ਦਾ ਉਤਰ ਬੜਾ ਸਰਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਰਚਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਾਵਿ-ਸਿਰਜਨਾ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ , ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਰਹਸਾਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸਾਧਾਰਣੀਕਰਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ । ਕਾਵਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਲੈਆਤਮਕ ਸੰਯੋਜਨ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਉਂਜ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਨਾਦ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਕੀ ਪਸ਼ੂ , ਪੰਛੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ । ਪੰਘੂੜੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰੋਂਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਰੁਦਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਸਾਧਨ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ‘ ਜਪੁਜੀ ’ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰਵਣ ਅਤੇ ਮਨਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ , ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਣੀ ਦਸੀ ਹੈ— ਹਰਿ ਗੁਣਿ ਗਾਵਹਿ ਮਿਲਿ ਪਰਮਾਰੰਥ । ( ਗੁ.ਗ੍ਰੰ.413 ) । ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤੇ , ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ , ਜਮ-ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ— ਜੋ ਜਨੁ ਕਰੈ ਕੀਰਤਨੁ ਗੋਪਾਲ । ਤਿਸ ਕਉ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਜਮੁਕਾਲੁ । ( ਗੁ. ਗ੍ਰੰ.867 ) । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਗਵਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦਿਨਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ— ਹਰਿ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ । ਬਹੁੜਿ ਨ ਜੋਨੀ ਪਾਈਐ । ( ਗੁ.ਗ੍ਰੰ. 624 ) । ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ‘ ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ ’ ( ਗੁ.ਗ੍ਰੰ. 1075 ) ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚ ਦਸਿਆ ਹੈ— ਕੀਰਤਨੁ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ । ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ । ( ਗੁ.ਗ੍ਰੰ.893 ) ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ ਅਟਲ-ਧਰਮ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨ ਕੇਵਲ ਕੀਰਤਨ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਪ ਵੀ ਕੀਰਤਨਮਈ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗ-ਬਧ ਹੈ । ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵੀ ਕਈ ਧਰਮ-ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਏ , ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਘਟ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ।ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ( ਨਾਨਕੁ ਸਾਇਰੁ ਏਵ ਕਹਤੁ ਹੈ ) ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ( ਹਉ ਢਾਢੀ ਦਰ ਪ੍ਰਭੁ ਖਸਮ ਕਾ ਨਿਤ ਗਾਵੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਛੰਦਾ ) ਦੋਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਗਬਧ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਰਾਗ ਉਦਾਸ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਭੂ- ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਰਸ-ਯੁਕਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਕੀਰਤਨ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ , ਉਸ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੰਬਣੀ ਛੇਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਖਿਆ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿਚ , ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ‘ ਰਬਾਬ ’ ਸਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਕ-ਸੁਰ ਕਰਕੇ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗੰਮੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿੱਖ-ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਰਬਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ।ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਿੱਤ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਚੌਕੀਆਂ ( ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਚੌਕੀ , ਚਰਨ ਕੰਵਲ ਦੀ ਚੌਕੀ , ਸੋਦਰ ਕੀ ਚੌਕੀ ਅਤੇ ਕਲੑਯਾਣ ਦੀ ਚੌਕੀ ) ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ । ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵ-ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ , ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੜੀ ਸਫਲ ਹੈ ।

Read More...

Uncategorized

ਵਾਹ ਕਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਆ .. ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ Talent ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸ਼ ਉਡ ਜਾਣਗੇ ..

ਲੋਕ ਕਲਾ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੰਗੀਆਂ-ਟੇਢੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਗੇਰੂ ਵਰਗੇ

ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਟੇਲੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸ਼ ਉਡ ਜਾਣਗੇ ਵੀਡੀਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਜਰੂਰ ਕਰੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ

Posted by Italy vich punjabi ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ on Thursday, July 19, 2018

ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਗੁਫਾ ਦੀ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿੰਗੀਆਂ-ਟੇਢੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਆਦਮ ਕਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮ ਕਲਾਕਾਰ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਲਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਤਿਅੰਤ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਲ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਰੁੱਖ ਬੂਟਿਆਂ ਤੋਂ ਫਲ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਰਗੜ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਅੱਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਖਤੀ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੀ ਕੁਝ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੇ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ, ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਖਣਿਜ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਕਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨਮੂਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲਾ ਖੋਜੀਆਂ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ।ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਦਰੱਖਤ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਥੀ, ਚੀਤਾ, ਹਿਰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਦੀ ਆਦਮ ਕਲਾ ਜੋ ਕੰਦਰਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕ ਕਲਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਦਰਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਲਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਲਾ ਕੰਦਰਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੰਧ ਚਿਤਰਕਲਾ ਪਿਆ। ਕਲਾ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਜਨਮ ਦਾਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਅਮ, ਸ਼ਿਵਮ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਮ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਿਤਰਕਲਾ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਲੋਕ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਉਂਜ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਸੌ ਵਰ੍ਹੇ ਮੁਗਲ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਭੂਮੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮਲ ਕਾਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗੜਾ ਗੁਲੇਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਲੋਕ ਕਲਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਲਾ ਦੇ ਰੂਪ-ਸਾਂਝੀ, ਮਾਈ, ਅਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਵੇਲ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਮੋਰ, ਲਿੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੰਧੋਲੀ ਅਤੇ ਕੰਧੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਚੌਂਕੇ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਖਸ਼ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਓਹਲੇ ਬੈਠੀ ਸੁਆਣੀ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਅਆੰ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਧਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਨੰਗੀਆਂ ਨਾਇਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਲੱਗੇ ਗਹਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਹਜ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਸਲੀਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਲੋਕ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਤਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦੌੜ। ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੀਵਨ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਇਆ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਂਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਰੂਪ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਰੂਪ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਪਾਧਾਪੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰਸੇ, ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਸਮ ਕੰਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਰਟ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਕੈਲੰਡਰ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਹੜਾ ਕਦੇ ਗੋਹੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਲੀ (ਪੋਚੇ) ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੰਗਮਰਮਰ ਜਾਂ ਚਿਪਸ ਦੇ ਫਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਗੋਹਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਗੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਸੰਜੋਇਆ ਸਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਵੀ ਸੁੰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

Read More...

Uncategorized

ਆਖਿਰ ਕਿਓਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪਾਈ ਜੱਫ਼ੀ ..

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਓਣੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਿੱਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਧੜਾਧੜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਚਰਚਾ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

Rahul’s wink gets political reactions

#RERahul’s unprecedented hug and wink has now received political criticism from other political parties.#ITVideo More videos: http://bit.ly/it_videos

Posted by India Today on Friday, July 20, 2018

ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯੇ ਸੰਸਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ ਦੀ ਪੱਪੀ-ਜੱਫੀ ਹੈ ਕਿਆ..? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਬਚਕਾਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਹਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਫੀ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਾਂਝ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਲ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਹੈ, ਇਥੇ ‘ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ’ ਦੀ ਪੱਪੀ – ਝੱਪੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾਕਿ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਸਿਮਰਤ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾਕਿ ਜਦ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਭੜਕ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। (ਏਜੰਸੀ)

Read More...

Uncategorized

ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਓਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰੇ Sri Darbar Sahib ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ !!

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰੇ। ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆਕਿ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਤੇ ਨਾਮ ਜੱਪਣ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰੇ। ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆਕਿ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਤੇ ਨਾਮ ਜੱਪਣ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Read More...

Uncategorized

ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਆ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਬਠਿੰਡਾ ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ !!!

ਹਰ ਰੋਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਇਸ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਬਣ ਗਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਪੜਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਵਿੰਨ੍ਹੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਪੁਲ਼ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲ਼ੀ ਵੱਜੀ ਹੈ।ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲ਼ੀ ਤੇ ਰੌਂਦ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕੇ।ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। शहर में मालौत रोड के पास फ्लाईओवर पर एक जवान आदमी मृत पाया गया। युवाओं की पहचान रुपिंदर सिंह के रूप में की गई है। सुबह में, यात्रियों द्वारा यात्रियों ने शरीर को देखापुलिस को सूचित किया। रुपिंदर सिंह के सिर में एक गोली है। पुलिस ने घटना से बुलेट और बुलेट भी वसूल कर लिया है। हालांकि, घटना के कारण को उजागर करने के लिए कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। युवा व्यक्ति ने अपना बेस कार्ड पुनर्प्राप्त कर लिया है, जिसमें लुधियाना का पता है। मृतक के आधार कार्ड के मुताबिक, वह केवल 18 वर्ष का था और छोटी उम्र में ऐसी घटना का शिकार कई सवाल उठाता है। पुलिस मामले की जांच कर रही हैਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ।

Read More...

Uncategorized

8ਵੀਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਚਮਤਕਾਰ, ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ..

ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਸੰਨ 1656 ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ।ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਦਿ ਅਸੀ ਜਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਇੱਕ ਧੀ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਨਣ-ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹਦੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 16 ਸਾਲਾ ਸਿਮਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜੋਖਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਪੰਜ ਐਤਵਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੰਜੋਖਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਗੂੰਗੇ-ਬੋਲੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 18 ਜੂਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨਣ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਮਰਤ ਦੇ ਸੁਨਣ ਅਤੇ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਚਪਨ ‘ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਤੱਕ ਸਿਮਰਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ।

Read More...

Uncategorized

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਇਸ ਨੋਟ ਦਾ ਰੰਗ, ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਏਹ ਰੰਗ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿ ਦਾਹਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਲਦੀ ਹੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਬੈਂਗਨੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇਸਦਾ ਫੋਟੋ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਨੋਟ ਉੱਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਵਾਵ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਨੋਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟ ਦਾ ਮਾਪ 66mm x 142 mm ਹੈ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੋਟ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ‍ਿੰਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੌਲੀ – ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ 100 ਰੁਪਏ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਚਰ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ : ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ 100 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਨੋਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ RBI, ਭਾਰਤ, India ਅਤੇ 100 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਡ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਸ਼‍ਿਫਟ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਨੂੰ ਮੋੜੋਗੇ, ਤਾਂ ਥ੍ਰੈਡ ਦਾ ਰੰਗ ਹਰੇ ਤੋਂ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਲਾਜ, ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਦਸਤਖਤ ਸਹੁੰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ RBI ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਸੱਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਕ‍ਿਤ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਅੰਕ‍ਿਤ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਟਾਇਪ ( 100 ) ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਫੀਚਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਨੋਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਫੀਚਰ ਹਨ ਨੋਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖੇਗਾ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਗੋ ਇਸਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਅੰਕ‍ਿਤ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਦੀ ਵਾਵ ਅੰਕ‍ਿਤ ਹੈ। ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ 100 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 100 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ: ਇਸ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਣੀ ਦੀ ਬਾਵੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨੋਟ ‘ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਬਾਵੜੀ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬਾਵ ਜਾਂ ਬਾਵੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਬੈਂਗਣੀ ਜਾਂ ਲੈਵੇਂਡਰ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟ ‘ਤੇ ਜਿਓਮੈਟਰਿਕ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੋਟ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਕਥਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੋਟ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਸ਼ੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਸਿਕਿਓਰਟੀ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪੇਪਰ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ‘ਤੇ ਛਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੀਐਨਪੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ‘ਚ ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਵੀ ਛਾਪੇ ਗਏ ਹਨ।

Read More...

Uncategorized

Sikh ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹਨ DCP ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਮ Aslam Khan…

ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਸ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ DCP ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਸਲ ਚ ਜੰਮੂ ਦੇ RS ਪੁਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਜਿਸਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਏ। ਘਰ ਚ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਡਮ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੁਲ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਏ? ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਤਾਂ DCP ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡਮ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇਹਰ ਰੋਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ whatsapp ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ DCP ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ DCP ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਮਿਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਜੋਂ ਉਸਦਾ ਇਹਪੁੰਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਜੋ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ,ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਬਾਬੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਇਸ DCP ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਮ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਨੇ ਕਰ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ,ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ।

Read More...

Uncategorized

ਦੇਖੋ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਦਲੇਰੀ… ਘਰੇ ਆਏ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ…

ਅੌਰਤ ਮਰਦ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ, ਧੀ, ਭੈਣ , ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਰ – ਪੈਰ ਤੇ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ l ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰੈ , ਭੈਣ ਦੀ ਰੱਖੜੀ ਬਿਨਾਂ ਗੁੱਟ ਅਧੂਰੈ , ਪਤਨੀ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਅੈ ਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਨਾਂ ਖਾਲੀ ਅੈ l ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਅੌਰਤ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ l ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅੌਰਤ ਦੀ ਜੋ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ

ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪੈਲਸਾ ਚ ਫੁਕਰਪੁਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ

Posted by ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ-Channel on Tuesday, February 13, 2018

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੌਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਰੂਰ ਅਾਇਆ ਹੈ , ਪਰ ਓਨਾਂ ਨਹੀਂ , ਜਿੰਨਾਂ ਅਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ l ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੌਰਤ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ |ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅੌਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਾਮ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਗਿੱਚੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ l ਪਰ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅੌਰਤ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ? ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅੌਰਤ ਨਾਲ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ l ਇੱਕ ਅੌਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ , ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕੇ l ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ , ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਵਧੇਗੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇਗਾ , ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ lਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਵਾਂ ਕਿ ਅੌਰਤ ਦੀ ਸਮਝ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅੌਰਤ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਬਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ l ਮੰਨ ਲਓ 10 ਜਣੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 1 ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈਂ , ਬੇਅਕਲ ਹੈਂ , ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ , ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਅਾਖ ਰਹੇ ਹਨ l ਇਹੀ ਗੱਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੌਰਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਅਾਈ ਹੈ l ਸੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰਦ ਅੱਗੇ ਅਾਇਆ ਤੇ ਅੌਰਤ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੀ ਗਈ,ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆਕਿ 365 ਚਲਿੱਤਰ ਨਾਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ….. ਚਲਿੱਤਰ ਮਤਲਬ ਚਲਾਕੀ , ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ….. ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਾਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ l ਜਦੋਂ ਉਸਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ l ਜਦੋਂ ਉਸਤੇ ਪਹਿਰਾ ਹੋਵੇ l ਅੌਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਿੱਤਰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਈ , ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਈ l ਅਾਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਾਪਣੇਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਉ l ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ , ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾਂ , ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ….. ਤਾਂਅਾਪਾਂ ਵੀ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ , ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਦ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਅੌਖਾ ਹੈ l ਮਨ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾਂ ਬਹੁਤ ਅੌਖਾ ਹੈ l ਅਾਪਾਂ ਵੀ ਚਲਿੱਤਰ ਖੇਡਾਂਗੇ , ਅਾਪਾਂ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰਾਂਗੇ |ਅਾਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਅੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅੌਰਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਅੈ l ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਂ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਪੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇਂ , ਇਹ ਅਜ਼ਾਦ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ … ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀਕਿਸੇ ਨੇਂ ਇਹ ਨੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ l ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਅਾਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ l ਲੜਕੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇਂ ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਰਦ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਨੇਂ lਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਂ ਕਿ ਅੌਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ l ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮਰਦ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਸਕਿਊਰਟੀ ਵਿੱਚਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅੌਰਤ ਤੇ ਇੱਕ VIP ਅਮੀਰ ਅੌਰਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕਿਊਰਟੀ ਦੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ , ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ 100% ਪੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟੀ ਨੀਂ ਤੇ ਅੌਰਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਈ ਨੀਂ l

Read More...